بانــــوی بی قرار

دوستـــم داشته باش اندکی ولی طولانی!

بیراهه رفته بودم
آن شب
دستم را گرفته بود و می کشید
زین بعد همه عمرم را
بیراهه خواهم
(حسین پناهی)   

 

 (هرچه میخواهد دل تنگت بگو)

خیلی خستم ازهمه چی ازهمه کس حتی ازخودم خیلی دلم گرفته دوست دارم برم یه جای که هیچ کسی نباشه اینقدردادبزنم اینقدرگریه کنم تا خالی بشم واسم دعاکنید دوست دارم به یه ارامش برسم خیلی وقت خودموگم کردم چشمموبه روی همه چی بستم اصلاحالم خوب نیست دوست دارم به یکی بگم چه مرگیم شده ولی حیف که نمی تونم............چند وقت باخداحرف نزدم فکرمیکنم اگه حرف بزنم صدامونمیشنوه خیلی ازش دورشدم  .دوست دارم بهش بگم کمکم کنه دارم کم میارم دوست دارم بهش بگم خیلی بهش احتیاج دارم خودت میدونی چه مرگیمه پس....................................................فقط خودت میتونی کمکم کنی .قول میدم بنده خوبی واسط باشم .نمیدونم چرااینارونوشتم ولی بانوشتن اینااحساس سبکی میکنم احساس میکنم راحترمیشم.دلم واسه هم چی تنگ شده واسه اون روزای که خیلی راحت خراب شدن واسه چهار پنچ سال پیشم که همه چی عالی بود هیچ وقت  فکرنمیکردم همه چی  به این راحتی خراب شه به این راحتی ازیادبرم خیلی سخته .خدایاهیچی ازت نمیخوام چون بهم یه خانواده خوب دادی ممنون فقط ازت یه چیزی میخوام یه زندگی اروم واسه خودم با یه ارامش  ......

هرکی هردل تنگی داره میتونه تونظرات بگه.... 

نوشته شده در شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1389ساعت 12:35 ب.ظ توسط آمی نظرات (15)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others