بانــــوی بی قرار

دوستـــم داشته باش اندکی ولی طولانی!

چندروزپیش یکی ازهمکارام اومددفترم به قول بچه هاخانم مارپل بخاطراین که اززیرزبونم حرف بکشه شروع کردبه دوساعت حرف زدن تابرسه به اصل مطلب  بعدش گفت: امی فضولی نباشه یه سوال داشتم؟ گفتم :اگه شخصی نیست بپرس اونم باذوق وشوق یعدفعه گفت: راست میگن که........سوالش وپرسیدمنم واسه اولین باربی تعارف گفتم :فضولیه  اونم جاخورد واقعاکفرموبااین سوالش دراورده هرروزواسه فضولی کردن یه سوال واسه خودش دست وپامیکنه............................این نمونه کوچیکشه صبح میخوای بری سرکار............

هنوزنرفته تودفتر بعدازجواب سلام وقتی میبینن صدای یه مردازپوشت تلفنت میادمیگین کی بود؟یه روزحوصله نداری به خودت برسی میگن عزاداری؟یه روزبه خودت برسی میگن عروسی دعوتی؟یه روزخوشحالی میگن کبکت خروس میخونه.یه روزناراحتی  میگن کشتی یات غرق شده..اگه زودبری خونه میگن قرارداری؟اگه دیر بری خونه میگن منتظری؟....همه اینابه کنار میگی اینااشناهستن دوستن.. میخوای بری خونه سوارماشین که میشی سوالای چرت وپرت راننده شروع میشه ببخشیدقیافتون اشناست؟دانشجونیستین؟شاغلین؟بافلانی نبودین وووووووووووووجالب اینجاست وقتی محل نزاری بیشترسوال  میپرسن وقتی ازت  میپرسن باسوالام اذیت که نمیشی ؟بگی حواست به رانندگیت باشه بیشترسوال میپرسن ........نمی دونم بااین همه سوال پرسیدن فضولی کردن سرک کشیدن به چی میخوان برسن ؟چی رومیخوان ثابت کنن ؟واسه تنوع ام که شده دوست دارم یه روزهیچ کسی هیچ سوالی ازم نپرس حتی نگه چه خبر؟؟؟؟هرچندکه امکان نداره

راستی چه خبرااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    

نوشته شده در یکشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1389ساعت 07:47 ب.ظ توسط آمی نظرات (17)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others