بانــــوی بی قرار

دوستـــم داشته باش اندکی ولی طولانی!

سلام  

حال همه ی ماخوب است.ملالی نیست جزگم شدن گاه به  گاه خیالی دورکه مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند. 

بااین همه اگرعمری باقی بودطوری ازکنارزندگی می گذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزدونه این دل ناماندگار بی درمان! 

تایادم نرفته است بنویسم 

حوالی خوابای ماسال پربارانی بود 

می دانم همیشه حیاط آنجاپرازهوای تازه ی بازنیامدن است 

اماتولااقل.حتی.هروهله.گاهی.هرازگاهی بین انعکاس تبسم ورویاشبیه شمایل شقایق باش! 

راستی خبرت بدهم.خواب دیده ام خانه ای خریده ام 

بی پرده بی پنجره بی در بی دیوار........هی بخند!  

بی پرده بگویمت:چیزی نمانده است من بیست وهفت ساله خواهم شد 

فردارابه فال نیک خواهم گرفت 

داردهمین لحظه یک فوج کبوترسپیدازفرازکوچه ی ما می گذرد.بادبوی نامهای کسان من میدهد 

یادت می آیدرفته بودی 

خبرازارآمش آسمان بیاوری!!؟؟؟  

نامه ام بایدکوتاه باشد 

ساده باشد 

بی حرفی ازابهام وآینه 

ازنوبرایت می نویسم 

 

حال همه ماخوب است اماتوباورمکن!!!

نوشته شده در سه‌شنبه 18 آبان‌ماه سال 1389ساعت 08:52 ق.ظ توسط آمی نظرات (29)


Design By : Pichak

LinkDump
Archives
Links
Specific
Design
Others